Általános Szerződési Feltételek

Kérjük figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket a későbbi félreértések elkerülése érdekében.
Utolsó módosítás: 2018.09.01

A Transzferem.eu weboldal rendszer üzemeltetője: Takács Miklós EV
Székhely: 3534 Miskolc, Árpád 70.
Adószám: 68937423-1-25
Nyilvántartási szám: 52463800
E-mail: info@transzferem.eu
Telefon: +36 20 366 44 62 (Minden hétköznap 12:00 - 18:00)

A Transzferem.eu tevékenysége elsősorban reptéri transzferszolgáltatások közvetítése a transzfercég tulajdonosok és a reptéri transzfert foglaló látogatók között.

A Transzferem.eu üzemeltetője fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, melyet a Weboldalon is közzétesz.


Általános fogalmak

Transzfercég: a Transzferem.eu oldalon aktív adatlappal rendelkező vállalkozás, akinél érvényes transzferfoglalást lehet leadni.
Megrendelő: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a Transzferem.eu oldal tartalmához hozzáfér és a Weboldalon keresztül érvényes transzferfoglalást hajt végre
Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a Transzferem.eu oldal tartalmához hozzáfér
Weboldal: a Transzferem.eu weboldalon és aloldalai alatt található oldalak
Szolgáltatások: minden olyan, a Weboldalon feltüntetett, Transzfercégek által eladásra kínált szolgáltatás, amely vonatkozásában a Megrendelő a Weboldalon a megrendelését leadhatja
Szerződés: a Transzfercég és a Megrendelő között a Weboldalon megjelenített szolgáltatások értékesítése tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, a Transzfercég és a Megrendelő egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre.
Tartalom:
minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető
minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet a Transzfercég a Megrendelőnek elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld
Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a Transzferem.eu által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott weboldal látogatóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a Transzferem.eu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a Transzferem.eu oldalon megjelenített Szolgáltatásokról és/vagy a Transzfercég által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt
Megrendelés: a Megrendelő Weboldalon található egy, vagy több Szolgáltatás vonatkozásában vételi ajánlatot tesz a Transzfercégnek, amelyet a Transzfercég e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít, a Megrendelő a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni az Ügyfélszolgálaton/Transzfercégen keresztül.
Értékelés: Megrendelő által valamely Szolgáltatásról írt, a transzfer adatlapon megjelenített vélemény


Általános tudnivalók

 • A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A foglalás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik.

 • A Transzferem.eu oldalon keresztül történő foglalás során háromoldalú elektronikus szerződés jön létre a Felhasználó (továbbiakban: Megrendelő), a Transzferem.eu oldalt üzemeltető Takács Miklós EV (továbbiakban: Üzemeltető) és a foglalást teljesítő, transzfercég (továbbiakban: Transzfercég), továbbiakban Felek között. A szerződés tárgya a Transzferem.eu oldalon keresztül Megrendelő által leadott reptéri transzfer foglalás.

 • A Transzferem.eu ingyenes Szolgáltatást biztosít megrendelőinek, az árak közvetlenül a regisztrált Transzfercég weboldaláról kerülnek importálásra, vagy az Üzemeltető által elérhetővé tett adminisztrációs felületen keresztül kerülnek beállításra a Transzfercég által. Kivételt képez ez alól a Transzferem.eu és a Transzfercégek között létrejövő egyedi akciók, mivel ezen szolgáltatások csak a Transzferem.eu weboldalon keresztül megrendelve érhetőek el kedvezményes áron.

 • Mivel a transzfercég áradatai, jellemzői, adatlapja a Transzfercégtől származnak, ezért Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető.

 • A Transzferem.eu és a Felhasználó között a szerződés a foglalás elküldésére vonatkozóan jön létre.

Transzfer foglalás menete

 • A transzfer foglalás feltétele, hogy a Megrendelő rögzítse a foglaláshoz szükséges kötelező adatokat, valamint az, hogy a kiválasztott Transzfercég a megadott címre vállaljon kiszállást és a kért foglalási időpontban legyen szabad kapacitása.

 • A transzfer foglalás feladása során ki kell választani a Transzfercéget, a lehetséges szolgáltatási területek közül pedig ki kell választani a megrendelni kívánt útvonalat, melynek ára feltüntetésre kerül a Viteldíjak menüpontban, azonban mindig a Transzfercég megrendelés visszaigazolásában küldött fizetendő végösszeg a mérvadó, melyben az elírás joga fenntartott.

 • A kiválasztott Transzfercég adatlapján a Megrendelő tájékoztatást kap a rendelési tudnivalókról, szolgáltatásokról, költségekről, az esetleges akciókról, járműparkról, szolgáltatásokról, szolgáltatási területekről, fizetési módokról.

 • A választott Transzfercég adatlapján a Foglalás gombra kattintva van lehetőség a részletes foglalási adatlap kitöltésére. A kitöltés végén az összegző oldalon van lehetőség ellenőrizni a megadott foglalási adatokat, mely szükség esetén a foglalási adatlapon való navigációval módosítható. Amennyiben a foglalás adataiban a Megrendelő nem talál hibát, azt a Foglalás rögzítése nyomógombra kattintva tudja nyugtázni, mely elküldi Megrendelését a választott Transzfercég számára.

 • A sikeres transzferfoglalást követően a Megrendelő jellemzően pár percen belül kap egy automatikus rendszerüzenetet, mely tartalmazza a megadott foglalási adatokat és a választott Transzfercég alapadait, valamint a Transzfercég is kap egy automatikus értesítőt, hogy új foglalása érkezett.

 • Mind a foglalás teljesíthetőségéről, mind annak nem teljesíthetőségéről a Transzfercég visszaigazolást küld a Megrendelő felé automatikus e-mail üzenet formájában.


Értékelések írása, véleményezés

A Megrendelésben szereplő utazási dátumot követő néhány nap elteltével a Megrendelőtől az Üzemeltető az általa igénybevett Szolgáltatás értékelését kérheti a foglalásban megadott e-mail címre küldött e-mail útján. Ezen értékeléssel a Megrendelő elősegíti más Megrendelő megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb szolgáltatás leírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes, az Üzemeltető nem vállal kötelezettséget a leadott értékelések mindenkori elemzéséért és megjelenítésért.

Az Értékelések az értékelt Transzfercég adatlapján kerülnek megjelenítésre. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek és a szolgáltatás tulajdonságaival vagy használatával kapcsolatosak.

Az Értékelés írásával az Értékelők hozzájárulnak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva, moderálva vagy lefordítva az Üzemeltető felhasználja promóciós és/vagy bármely egyéb célra.


Személyes adatok kezelése

A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:
https://transzferem.eu/adatvedelem


Cookie (süti) kezelés

A Weboldal cookie-kat (ún. sütiket) használ, melynek szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:
https://transzferem.eu/cookie-kezeles


VIS MAIOR

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Transzferem.eu oldalt érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Transzferem.eu számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.


Jog, elállás, panaszkezelés, jogérvényesítés

 • A Megrendelő az általa megrendelt szolgáltatást köteles igénybe venni, amennyiben a transzferfoglalás az általa megrendelt módon kerül teljesítésre.

 • Foglalás a foglalásban megadott repülőgép felszállási/leszállási időpontját megelőző 72 óráig mondható fel az info@transzferem.eu e-mail címre küldött írásos felmondással, feltüntetve az egyedi foglalási azonosítót, megrendelő nevét és pontos lakcímét. További részletek a https://transzferem.eu/panaszkezeles oldalon

 • Amennyiben a foglalás felmondási időpontja és a repülőgép felszállási/leszállási időpontja között nincs 72 óra, úgy a transzfercég igényt tarthat kártérítésre maximum a megrendelés végösszegének mértékében.

 • Amennyiben a transzfercég nem a visszaigazolt foglalási információknak megfelelően teljesíti a megrendelésben szereplő szolgáltatást, a Megrendelő nem köteles azt igénybe venni, panasszal élhet.

 • Az esetleges reklamációkat az info@transzferem.eu email címre várjuk, vagy a foglalási visszaigazolásban szereplő transzfercég e-mail címére is küldhető. Ügyfélszolgálatunk a beérkezett panaszokat jellegüktől függően az illetékes kollégáknak, vagy az adott transzfercégnek továbbítja. Bár a problémák megoldásának ideje azok forrásától függ, a Transzferem.eu csapata mégis törekszik rá, hogy minél hamarabb el tudja hárítani a kellemetlenséget. Az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 5 munkanapon belül válaszol a felmerült panaszra.

 • Minden munkanapon 12 és 18 óra között Ügyfélszolgálatot működtetünk, a leadott foglalásokkal kapcsolatban az info@transzferem.eu email címre érkező panaszokat munkatársaink fontossági sorrendben kezelik.

 • Amennyiben nem elégedett az Ügyfélszolgálatunk által nyújtott panaszkezeléssel, úgy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, illetve a területileg illetékes Békéltető Testülethez.