Panaszkezelés

Jog, elállás, panaszkezelés, jogérvényesítés

  • A Megrendelő az általa megrendelt szolgáltatást köteles igénybe venni, amennyiben a transzferfoglalás az általa megrendelt módon kerül teljesítésre.

  • Foglalás a foglalásban megadott repülőgép felszállási/leszállási időpontját megelőző 72 óráig mondható fel az info@transzferem.eu e-mail címre küldött írásos felmondással, feltüntetve az egyedi foglalási azonosítót, megrendelő nevét és pontos lakcímét.

  • Amennyiben a foglalás felmondási időpontja és a repülőgép felszállási/leszállási időpontja között nincs 72 óra, úgy a transzfercég igényt tarthat kártérítésre maximum a megrendelés végösszegének mértékében.

  • Amennyiben a transzfercég nem a visszaigazolt foglalási információknak megfelelően teljesíti a megrendelésben szereplő szolgáltatást, a Megrendelő nem köteles azt igénybe venni, panasszal élhet.

  • Az esetleges reklamációkat az info@transzferem.eu email címre várjuk, vagy a foglalási visszaigazolásban szereplő transzfercég e-mail címére is küldhető. Ügyfélszolgálatunk a beérkezett panaszokat jellegüktől függően az illetékes kollégáknak, vagy az adott transzfercégnek továbbítja. Bár a problémák megoldásának ideje azok forrásától függ, a Transzferem.eu csapata mégis törekszik rá, hogy minél hamarabb el tudja hárítani a kellemetlenséget. Az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 5 munkanapon belül válaszol a felmerült panaszra.

  • Minden munkanapon 12 és 18 óra között Ügyfélszolgálatot működtetünk, a leadott foglalásokkal kapcsolatban az info@transzferem.eu email címre érkező panaszokat munkatársaink fontossági sorrendben kezelik.

  • Amennyiben nem elégedett az Ügyfélszolgálatunk által nyújtott panaszkezeléssel, úgy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, illetve a területileg illetékes Békéltető Testülethez.


Elállási nyilatkozat minta

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat a megrendelt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében és tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalás felmondási időpontja és a repülőgép felszállási/leszállási időpontja között már nincs 72 óra, úgy a transzfercég igényt tarthat kártérítésre maximum a megrendelés végösszegének mértékében.

Egyedi foglalási azonosító:
Megrendelő neve:
Megrendelő pontos lakcíme:


Kelt: